Polityka Prywatności

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) („RODO”).

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Akceptujkarty.pl Jarosław Pręgowski

Ul. Piłsudskiego 74 lok. 320, 50-020 Wrocław, NIP 8821482300, REGON 367201932,


Jaki jest cel przetwarzania danych?

Państwa dane przetwarzamy w następujących celach:

  1. umożliwienia Państwu korzystania z usług firmy Worldline Financial Services (Europe) SA oraz przedstawienia oferty tej firmy;
  2. obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas Państwo kierujecie w związku ze świadczonymi przez nas usługami pośrednictwa;
  3. kontaktowania się z Państwem w związku ze świadczonymi przez nas usługami;
  4. wypełnienia obowiązków prawnych, w zakresie określonym w odrębnych przepisach : przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

Jaka jest podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych?

Akceptujkarty.pl jest uprawniony do przetwarzania Państwa danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartych z Worldline Financial Services (Europe) SA umów, których Państwo będziecie stroną. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego w celu podjęcia kroków przed zawarciem umowy z Worldline Financial Services (Europe)SA, przetwarzanie niżej wymienionych danych jest konieczne, a zatem zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku, gdy będą Państwo chcieli skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza, poprosimy Państwa o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail. Mogą Państwo także podać nazwę swojej firmy, imię i nazwisko  oraz wysłać nam wiadomość opisującą kwestię, z którą Państwo się do nas zwracają. Decyzja o tym, czy przekazują nam Państwo swoje dane należy do Państwa. Jednakże, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Państwa prośbę o kontakt, nie mając takich danych.

 

Od kogo uzyskaliśmy Państwa dane osobowe?

 1. Państwa dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa w przypadku zgłoszenia poprzez formularz internetowy.
 2.  Dane mogły zostać również pozyskane z co najmniej jednego z niżej wymienionych publicznie dostępnych źródeł informacji:
 • Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON),
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • Krajowy Rejestr Sądowy (KRS),
 • Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG),
 • inne rejestry i ewidencje prowadzone przez organy państwowe,
 • oficjalne strony internetowe podmiotów gospodarczych,
 • wyniki wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych,
 • ogólnodostępne katalogi teleadresowe,
 • serwisy społecznościowe,
 • bazy danych zakupione u podmiotów trzecich.

 

Jak długo przechowujemy dane?

Okres przechowywania danych uzyskanych w drodze formularza kontaktowego nie przekracza kilku miesięcy. Usuniemy Państwa dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem formularza kontaktowego natychmiast po przetworzeniu Państwa zgłoszenia i ostatecznym wyjaśnieniu odpowiednich faktów. Jeśli doszło do nawiązania współpracy z firmą Worldline Financial Services (Europe) SA okres przechowywania danych jak imię nazwisko, telefon, email osoby kontaktowej jest dłuższy lecz nie dłuższy niż czas trwania tej umowy.

 

W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

Dane będą przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu.


Czy udostępniamy dane podmiotom trzecim?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane tylko firmie Worldline Financial Services ( Europe) SA.

Państwa dane mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

Innym podmiotom trzecim (np. podmiotom współpracującym z Akceptujkarty.pl, jak Fundacja Polska Bezgotówkowa z siedzibą w Warszawie) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udostępnienie takich danych.


Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do danych?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Aby skorzystać z tych praw, należy się skontaktować z Administratorem droga elektroniczną email: biuro@akceptujkarty.pl lub organem nadzorczym.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zaufali nam:
Wakacje.pl  •   APART  •   DEICHMANN  •   CMP HOLDING WROCŁAW  •   HOTEL TUMSKI we WROCŁAWIU  •   CARRY  •   VAN GRAAF  •   SELGROS  •   Aquapark Wrocław  •   Wakacje.pl  •   APART  •   DEICHMANN  •   CMP HOLDING WROCŁAW  •   HOTEL TUMSKI we WROCŁAWIU  •   CARRY  •   VAN GRAAF  •   SELGROS  •   Aquapark Wrocław  •